Reguli de acceptare a achitărilor prin tehnologiile QR în cadrul sistemului Pay!t


 

Generalități:

 1. Pay!t este un sistem de achitare a mărfurilor și serviciilor cu aplicația cu același nume.
 2. Fiecărui utilizator – client al băncii i se va deschide un portmoneu Pay!t din contul căruia se vor efectua decontările.
 3. Pay!t este un canal adițional de deservire la Sistemul de Deservire Bancară la Distanță a clienților, exploatat de către bancă. Pentru a utiliza serviciile Pay!t, utilizatorul trebuie sa detina un cont bancar deschis intr-o banca din Republica Moldova.
 4. Un utilizator poate utiliza aplicația numai în conexiune cu o singură bancă.
 5. Activarea serviciilor Pay!t are loc prin autorizarea corespunzatoare de catre banca clientului, efectuata prin intermediul aplicatiei Pay!t.
 6. Pentru a utiliza serviciile Pay!t, utilizatorul va trebui sa rezerveze o suma de bani in sistem prin emiterea unei ordonante bancii in care detine un cont current sau de card in conformitate cu procedurile si standardele in vigoare ale bancii. Exista mai multe posibilitati de suplinire a contului in sistemul Pay!t: prin intermediul casei operationale a bancii, serviciul de internet- si /sau mobile banking, prin transfer direct de pe card pe contul Pay!t din aplicatie. Fiecare banca din sistem defineste pentru clientii sai metode acceptabile de rezervare a banilor pentru operatiuni in sistemul Pay!t.
 7. Transferind bani in portofelul Pay!t, utilizatorul accepta, ca Banca va executa in mod automat orice cerere de plata survenita de la un Comerciant prin intermediul sistemului Pay!t in conformitate cu regulile si regimul de functionare a Pay!t.
 8. Toate componentele infrastructurii de plată funcționează numai în cazul existenței conexiunii la Internet.

Serviciile de plata:

 1. Serviciile oferite de Pay!t sunt descrise mai jos. Aceste servicii sunt descrise în detaliu si la adresa http://www.Payit.md.
 2. Serviciile de acceptare Pay!t permit generarea si plasarea unuia sau mai multor coduri Pay!t pe diferiti purtatori materiali ai Comerciantului, cum ar fi: pagini web, email-uri, afișe sau alte suporturi produse de comerciant (“Materiale ale Comerciantului “).
 3. Atunci când aplicatia Pay!t scaneaza codul QR, utilizatorul Pay!t solicita sa facă o plata prin intermediul Pay!t. În cazul în care Utilizatorul Pay!t alege să facă o plată, se va efectua procesarea plății pentru vinzarea efectuata de catre Comerciant catre Utilizatorul care plateste.
 4. La necesitate poate fi efectuata o rambursare a platii, daca ea a fost solicitata de catre utilizator, comerciant sau la cererea Pay!t, în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli.
 5. Plățile achitate de catre Utilizatori (Minus orice restituiri sau taxe pentru servicii) vor fi decontate Comerciantului în conformitate cu secțiunea Decontari a prezentelor Reguli.
 6. Pay!t va oferi support pentru implementare rezonabilă pentru a asigura lansarea serviciilor si integrarea la necesitate cu sistemele Bancii si
 7. Pay!t nu va percepe taxe pentru o astfel de integrare. Oricum, fiecare parte suportă propriile cheltuieli pentru o astfel de punere în aplicare și integrare.
 8. Cu excepția cazului în care se convine altfel cu Comerciantul, Serviciile nu includ furnizarea de hardware necesare pentru a putea utiliza Serviciile sau integra funcționalitatea Pay!t cu sistemele Comerciantului.

Contul de comerciant

 1. Contul comerciantului este un cont de date, care include detalii despre plati (inclusiv sumele, datele și taxele pentru servicii (acolo unde este cazul), anumite detalii despre comerciant și informații privind serviciile acordate. Contul comerciantului in sistem nu este un cont bancar. Nu se achită o dobindă la soldul contului Comerciantului, sau la orice fonduri corespunzătoare acestor solduri.
 2. Pentru a fi eligibil pentru un cont de comerciant, comerciantul trebuie să fie:

(A) persoana, care are o virsta de cel puțin 18 ani, rezident pe teritoriul Republicii Moldova și care acționează în cadrul unei profesii, afaceri sau comerț;

(B) o companie care activeaza in Republica Moldova; sau

(C) un parteneriat stabilit în Republica Moldova.

 1. Comerciantul poate accesa contul de comerciant prin intermediul aplicatiei ”Administratorul Comerciantului” sau prin aplicatia ”Punct de vinzare”. De fiecare data, când comerciantul încearcă să acceseze Contul comerciantului, Pay!t va verifica identitatea comerciantului prin solicitare de parola. Atâta timp cât parola este introdusa corect, Pay!t va presupune că Comerciantul este persoana autorizata sa administreze plati si sa efectuieze tranzactii din numele Comerciantului și Сomerciantul va fi răspunzător pentru el. Comerciantul trebuie, prin urmare, să păstreze in secret parola de acces la sistem si sa se asigure ca acestea sunt stocate in asa fel încît sa nu permită altora să-și atribuie identitatea sa. In plus, pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care Comerciantul dezvăluie parolele de acces către orice persoană sau entitate pe care comerciantul o angajează sau în alt mod o desemnează sau autorizează să acceseze contul de comerciant, comerciantul este de asemenea responsabil și răspunzător pentru orice acces, utilizare sau utilizarea abuzivă, sau divulgarea Codurilor de acces al Comerciantului sau contului comerciantului de către respectiva persoană sau entitate.
 2. Pay!t poate refuza să execute orice instrucțiune pe care Pay!t crede ca: (i) a fost neclara; (ii) nu a fost dată de către comerciant; sau (iii) ar putea duce la o încălcare de catre Furnizorul de servicii a unei obligații legale sau de altă natură; sau în cazul în care Pay!t consideră că serviciul este folosit in scop ilegal.
 3. Cu excepția cazului și până la momentul cind comerciantul notifica Pay!t prin e-mail la suport@Payit.md, despre faptul că crede că, altcineva cunoaște Parolele sau poate utiliza serviciul din numele comerciantului:

(A) Comerciantul va fi responsabil pentru orice instrucțiune pe care prestatorul de servicii o primește și o executa, chiar dacă nu a fost data de către comerciant; și

(B) Pay!t nu va fi responsabil pentru orice acces neautorizat la informațiile confidențiale despre comerciant sau contul comerciantului.

 1. Pay!t va face tot ce crede în mod rezonabil necesar pentru a preveni accesul neautorizat la contul comerciantului. Atâta timp cât comerciantul nu a încălcat celelalte condiții prevăzute de regulile de functionare ale sistemului Pay!t si acordul semnat, Pay!t va accepta răspunderea pentru orice pierdere a comerciantului, care rezultă direct din orice acces neautorizat la contul comerciantului.
 2. Pay!t va procesa tranzacții în lei moldovenesti (MDL). Comerciantul este de acord cu aceasta clauza privind moneda în care se efectuează tranzacții.

Contul bancar al comerciantului

 1. Comerciantul isi va deschide și administra un cont bancar (“Cont bancar al comerciantului”) pe toata perioada actiunii prezentului accord, dar și pentru o perioadă ulterioara, care poate fi necesară pentru a aplica orice prevederi ale acordului. Plățile de decontare (așa cum e definit in secțiunea 6 de mai jos) se plătesc de catre banca utilizatorului aplicatiei Pay!t la contul bancar a Comerciantului. Comerciantul va notifica Furnizorul de servicii, în scris, în prealabil, cu privire la orice modificări aduse contului său bancar .
 2. Pay!t poate solicita în orice moment Comerciantului sa mentina un sold minim în contul său (o “rezervă”) pentru a asigura buna executare a obligațiilor comerciantului în virtutea prezentului acord. Rezerva va fi o sumă determinată în mod rezonabil de catre Pay!t pentru acoperirea rambursărilor anticipate sau reclamatiilor de la clienti. In anumite conditii, Rezerva poate fi finanțată din soldul din contul de comerciantului.
 3. Pay!t va mentine un nomenclator unic actualizat cu datele despre Comerciantii participanti la sistem, pe care il va pune la dispozitia Bancii in baza regulata sau la cerere.

Contul Pay!t:

 1. Contul Pay!t poate fi suplinit prin transfer direct la contul din Pay!t sau prin alte modalități acceptate de către banca utilizatorului aplicației.
 2. Identificator al utilizatorului in Pay!t este numarul său de telefon mobil pe care este instalata aplicatia.
 3. Activarea serviciilor Pay!t are loc prin autorizarea corespunzatoare de catre banca clientului, efectuata prin intermediul aplicatiei Pay!t.
 4. Pentru a utiliza serviciile Pay!t, utilizatorul va trebui sa rezerveze o suma de bani in sistem prin emiterea unei ordonante bancii in care detine un cont curent sau de card in conformitate cu procedurile si standardele in vigoare ale bancii. Exista mai multe posibilitati de suplinire a contului in sistemul Pay!t: prin intermediul casei operationale ale bancii, serviciul de internet- si /sau mobile banking, prin transfer direct de pe card pe contul Pay!t din aplicatie. Fiecare banca din sistem defineste pentru clientii sai metode acceptabile de rezervare a banilor pentru operatiuni in sistemul Pay!t.
 5. Banii din Pay!t pot fi returnați la contul curent a utilizatorului sau la cardul lui în bancă.

Decontari:

 1. Suma decontarilor (calculate în conformitate cu punctul 6.2 de mai jos) se calculează:

(A) în fiecare zi a săptămânii; sau

(B) mai târziu, în cazul în care este amânată de către Pay!t în conformitate cu prevederile prezentelor reguli.

 1. Considerind drepturile Pay!t în conformitate cu prevederile prezentelor reguli, cuantumul plății de decontare pentru orice perioada de decontare este valoarea totală a plăților efectuate de Utilizatorii Pay!t în perioada de decontare minus următoarele sume:

(a) valoarea totală a restituirilor pe parcursul perioadei de decontare, plus comisioanele de rambursare cumulate aplicabile acestor rambursari;

(b) valoarea totală a Rambursărilor (plus taxele aplicabile Rambursarii) efectuate în perioada respectivă de decontare;

(c) Taxa de decontare (dacă este cazul), datorate de comerciant in perioada de decontare; și

(e) orice alte taxe relevante serviciilor prestate in perioadă de decontare.

 1. Transferul banilor rezervati pentru cumparaturile efectuate conform regulilor de functionare a sistemului Pay!t se va efectua in baza infromatiilor primite de catre banca de la Pay!t in baza zilnica.
 2. Ordinele de plata vor include toate rechizitele de plata a Comerciantului in adresa caruia se vor efectua plati.
 3. În rezultatul calculului sumelor spre decontare, Banca utilizatorilor Pay!t va transfera Plata de decontare la contul bancar al Comerciantului in urmatoarea zi lucrătoare după data decontarii. Astfel, de exemplu, plățile efectuate pe o zi de luni vor fi decontate marți, iar plățile efectuate vineri, sâmbătă și duminică vor fi decontate luni.
 4. Fără a altera alte prevederi ale prezentului acord, Pay!t poate amâna orice plată:

(A) în cazul în care valoarea unei astfel de plăți cu decontare este mai mică decât valoarea minimă a pragului  de decontare pe care Pay!t il stabilește în mod rezonabil, la discreția sa (despre care Pay!t va notifica comerciantul regulat), până la momentul, cind plata de decontare va fi peste acel prag;

(B) în cazul în care Pay!t consideră în mod rezonabil că o tranzacție poate fi frauduloasă sau implică alte activități criminale, până la finalizarea satisfăcătoare a investigației de catre Pay!t sau un terț; sau

(C) în cazul în care Pay!t stabileste sau în mod rezonabil considera că, comerciantul încalcă sau e pe cale de a încălca obligațiile sale în temeiul prezentului acord.

 1. Fără a altera alte dispoziții ale prezentelor reguli, cu privire la orice sume specificate în secțiunea urmatoare de mai jos, Pay!t poate la discretia sa:

(A) să deducă sau să rețină aceste sume din sau decontari, în astfel de sume împotriva, orice plată de decontare; și / sau

(B) sa trimita comerciantului o factură pentru oricare sau toate aceste sume, pe care Comerciantul o va achita imediat.

 1. Sumele menționate la punctul precedent sunt:

(A) orice rambursări sau returnări procesate de la Data de decontare anterioară (sau, în cazul primei Date de calcul de decontare, de la data semnarii acordului);

(B) orice costuri pe care Furnizorul de servicii le suportă în mod rezonabil în ceea ce privește pretentiile clientului; și / sau

(C) orice sume necesare în mod rezonabil pentru a acoperi orice sumă datorată în conformitate cu oricare despagubire.

 1. Toate decontările în sistem se vor efectua în lei, în urmatoarea zi după ziua efectuării tranzacției. Oricum, sumele tranzacțiilor vor fi rezervate în momentul efectuării achitării.
 2. În sistem pot fi procesate 2 tipuri de plăți: cu (a)suma fixă – cînd suma plății este definită de POS și nu poate fi modificată de către Utilizator și (b) suma variabilă, cînd utilizatorul trebuie să introducă singur suma și să autorizeze plata.

Plăți și rambursări

 1. Pay!t ii permite Comerciantului să primească plăți de la utilizatorii Pay!t, care inițiază și autorizează aceste plăți prin intermediul aplicatiei Pay!t. Atunci când un utilizator Pay!t inițiază o plată, Pay!t va procesa plata și va credita contul comerciantului cu suma plății, diminuînd-o cu suma taxelor pentru servicii, unde este cazul.
 2. Pay!t poate suspenda procesarea oricărei tranzacții pe care o consideră în mod rezonabil, că poate fi frauduloasă sau implică activitate criminala, până la finalizarea satisfăcătoare a investigației Furnizorului de servicii sau al unei terțe părți, în conformitate cu legile in vigoare.
 3. În situația în care Comerciantul intentioneaza să restituie in intregime sau o parte a unei plăți în legătură cu o achiziție făcută de către utilizatorul Pay!t, Comerciantul trebuie să inițieze o rambursare pentru utilizatorul Pay!t, utilizind functia respectiva din sistem.
 4. Atunci când Comerciantul dorește să facă o rambursare către un utilizator Pay!t, Comerciantul trebuie să solicite restituirea prin e-mail la suport@Payit.md, oferind detalii cu privire la Utilizatorul Pay!t si suma care urmează să fie rambursata. Pentru evitarea oricăror dubii, în cazul în care fondurile necesare a fi restituite au fost deja decontate la contul bancar al Comerciantului, lui i se va refuza tranzactia de rambursare cu detalii privind cauza refuzului.
 5. Pay!t poate refuza executarea solicitarii de rambursare în cazul în care aceasta nu îndeplinește condițiile prevăzute în prezentul acord sau este interzisă prin lege. În cazul în care Pay!t refuză executarea solicitarii de rambursare, în termenul de procesare a rambursarii, acesta va notifica comerciantul (cu excepția cazului interzis prin lege) privind refuzul și, dacă este posibil, motivele acestuia și procedura de remediere a oricăror erori, care au condus la refuz. Orice rambursare refuzată nu va fi considerată ca fiind neexecutată în timpul de execuție a rambursarii si nu se va aplica răspunderea pentru neexecutare sau executare defectuoasă.
 6. In cazul unei restituiri neautorizate sau executate incorect de pe contul comerciantului, Comerciantul trebuie să notifice Pay!t, imediat după ce a aflat despre restituirea neautorizată sau incorectă și, în orice caz, nu mai târziu de treizeci de zile de la data restituirii.
 7. Pay!t poate iniția o procedură de rambursare în cazul în care (a) o plată este inversată de către o instanță, autoritate de reglementare sau de alte părți terțe care acționează în conformitate cu legislația în vigoare, (b) prestatorul de servicii, la discreția sa absolută, acceptă sau are motiv pentru a crede că o plată nu a fost autorizată de catre utilizatorul Pay!t, sau (c) plata are caracter fraudulos, ilegal, suspect sau cu încălcarea prezentului acord.
 8. Pay!t poate impune comerciantului o limită de tranzacționare și / sau un plafon. Comerciantul nu trebuie să depășească limita de tranzacționare sau sa depaseasca limita plafonului, fără aprobarea scrisă prealabilă a Furnizorului de servicii (care urmează să fie agreata de catre Pay!t la discreția sa absolută).
 9. In conditiile urmatorului punct de mai jos, în cazul unei restituiri neautorizate sau o rambursare pentru care a fost executata incorect din cauza unei erori de către Pay!t, acesta din urmă, la cererea comerciantului imediat va credita contul de comerciant cu suma rambursată, inclusiv toate taxele aferente.
 10. Prevederile secțiunii precedente de mai sus nu se aplică:

(A) în cazul în care restituirea neautorizată apare din:

(1) eșecul comerciantului de a asigura conditiile de securitate personalizata a Contului Comerciantului in conformitate cu prevederile prezentelor reguli; sau

(2) încălcarea prezentului acord de către comerciant sau din cauza negijentei sau relei intenții ale Comerciantului;

(B)  daca Comerciantul nu a notificat Pay!t imediat privind orice pierdere de parolă a sa, sau despre oricare alt eveniment care ar putea fi de așteptat, în mod rezonabil că a compromis securitatea contului de comerciant imediat după ce comerciantul a aflat despre un astfel de eveniment; sau

(C) comerciantul nu reușește să conteste și să informeze Pay!t despre tranzacția neautorizată sau executată incorect în termen de 30 de zile de la data tranzacției.

Riscul Rambursărilor

 1. Comerciantul suportă riscul Rambursărilor inițiate în favoarea utilizatorilor Pay!t. În cazul în care se inițiază o rambursare, Pay!t va deduce din contul comerciantului valoarea rambursarii plus taxa pentru executarea rambursarii.
 2. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care fondurile pentru rambursare au fost deja decontate la contul bancar al comerciantului, în conformitate cu prezentele reguli, soldul contului de comerciant va fi redus cu valoarea rambursării plus taxa de executare a Rambursarii.
 3. Comerciantul va furniza informațiile necesare si solicitate de către Pay!t pentru a procesa, administra sau soluționa conflictele legate de rambursari. În cazul în care solicitarea de rambursare este contestată cu succes,Pay!t va credita comerciantul cu valoarea sumei inversate. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acest caz, taxa de executare a Rambursarii nu va fi aplicata.

Drepturile și obligațiunile Utilizatorului:

 1. Să suplinească la dorință, portmoneul, utilizînd canalele și sursele disponibile.
 2. Să utilizeze banii în limitele disponibilului din portmoneu.
 3. Retragă banii din portmoneu în conformitate cu regulile sistemului.
 4. Să solicite anularea tranzacțiilor efectuate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
 5. Să asigure securitatea telefonului pe care este instalată aplicația.
 6. Să aplice cod de acces, care să prevină utilizarea aplicației de către persoane neautorizate.
 7. Să informeze serviciul suport în caz de pierdere a telefonului și să solicite blocarea portmoneului pentru a preveni utilizarea nesancționată a banilor din el.
 8. Înainte de autorizarea plății să verifice destinația și suma.
 9. Să informeze serviciul suport clientelă a sistemului despre eventuale situații frauduloase.
 10. Să asigure conexiunea la internet.

Drepturile și obligațiunile Comerciantului:

 1. Acceptarea plăților în condițiile definite de regulile de funcționare a sistemului Pay!t, inclusiv:

(A) sa accepte plăți numai de la utilizatorii Pay!t și / sau sa faca restituiri ale platilor Utilizatorilor Pay!t pentru bunurile și / sau serviciile pe care Comerciantul le-a vândut și furnizat catre acei utilizatorii Pay!t;

(B) să accepte plăți și / sau sa faca restituiri pentru bunurile și serviciile vândute și furnizate în mod obișnuit în cadrul companiei comerciantului in modul in care a informat furnizorul de servicii; și

(C) să accepte plăți și să transmită date către furnizorul de servicii cu privire la tranzacțiile pe care utilizatorii Pay!t le-au autorizat, în conformitate cu legislația în vigoare li prevederile prezentului acord.

 1. Amenajarea locul de vînzare pentru a asigura informarea cumpărătorilor despre modalitatea de plată cu Pay!t.
 2. Să asigure că fiecare Punct de vînzare are un smartphone conectat la internet, cu aplicația instalată și vînzătorii înregistrați.
 3. Să facă managementul vînzătorilor.
 4. Să facă verificarea zilnică a tranzacțiilor și evidența necesară.
 5. Să asigure funcționarea tehnologiei.
 6. Instruiască vînzătorii angajați și să se asigure ca ei cunosc cum să deservească utilizatorii.
 7. Raporteze către Pay!t problemele existente și fraude.

Drepturile și obligațiunile Băncii:

 1. Sa pună la dispoziția clienților-persoane fizice tehnologia necesară pentru a suplini contul Pay!t
 2. Sa acorde suportul necesar pentru înregistrarea utilizatorilor în sistem și accesarea serviciilor.
 3. Sa asigure decontările în baza fișierelor cu tranzacții puse la dispoziție de către Pay!t.
 4. Sa informeze operativ Pay!t despre orice deficiențe de funcționare a infrastructurii de plată.

Drepturile și obligațiunile Pay!t:

 1. Pay!t va asigura buna funcționare a sistemului și infrastructurii aferente.
 2. Să asigure securitatea tranzacțiilor.
 3. Pay!t poate refuza să execute orice instrucțiune pe care o crede ca: (i) a fost neclara; (ii) nu a fost dată de către utilizatorul aplicatiei Pay!t sau Comerciant; sau (iii) ar putea duce la o încălcare de catre Furnizorul de servicii a unei obligațiuni legale sau de altă natură; sau în cazul în care Furnizorul de servicii consideră că serviciul este folosit in scop ilegal.
 4. Pay!t va face tot ce crede în mod rezonabil necesar pentru a preveni accesul neautorizat la datele utilizatorilor. Atâta timp cât Utillizatorii nu au încălcat conditiile de securitate a sistemului , Pay!t va accepta răspunderea pentru orice pierdere a Utilizatorului, care rezultă direct din orice acces neautorizat la contul din sistem al Utilizatorului.
 5. Să acorde suport pentru ceilalți participanți în regim 24/7.
 6. Să livreze zilnic informații necesare pentru settlement.
 7. Să dezvolte continuu serviciul de plată.
 8. Să dezvolte rețeaua de acceptare a sistemului.
 9. Să informeze participanții la sistem despre dezvoltări, schimbări, probleme, etc.

Drepturile de proprietate intelectuală

 1. Conform clauzelor de mai jos, toate drepturile de proprietate intelectuală sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a părții care le deține (sau, după caz, terțul de la care a obținut dreptul acea parte de a utiliza drepturile de proprietate intelectuală).
 2. Părtile acordă drepturi neexclusive si netransferabile de utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către fiecare parte (și afiliaților săi care i-au licentiat) ( “Continut al Partii”) pentru a fi utilizate in măsura în care este necesara celeilalte parti pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord. În special, (aplicabil pentru Banca si Comerciant) este de acord cu faptul că o astfel de licență include dreptul Pay!t de a publica numele Partenerului, Logo-ul, elemente de brand pe pagina web si în aplicatia Pay!t, pe resursele on-line ale afiliatilor si partenerilor inclusiv, publicitatea furnizorului de servicii, în calitate de membru a sistemului Pay!t.
 3. Pay!t va deține toate drepturile directe și drepturile de proprietate intelectuală conexe. Pay!t acordă prin prezenta Partenerului un drept neexclusiv, netransferabil, netransmisibil (cu excepția cazurilor permise aparte) pentru a utiliza drepturile de proprietate intelectuală deținute de Pay!t și utilizate de către Partener pentru primirea si procesarea platilor (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală – DPI), in măsura necesară pentru a permite Partenerului si clientilor sai să utilizeze sistemul Pay!t.
 4. În măsura în care DPI a Pay!t pus la dispoziția Participantilor la sistem include orice software, program de calculator sau cod, inclusiv interfețele de programare a aplicațiilor sau kit-uri de dezvoltare de software ( “Software Service Provider”), Participantul este de acord:

(A) sa nu copie sau reproduca Software-ul Pay!t, cu excepția cazului în care o astfel de copiere este legată de utilizarea Software-ului Pay!t în conformitate cu prezentul acord, sau atunci când este necesar de facut copii de rezerva sau pentru a asigura siguranța operaționala;

(B) sa nu sublicențieze, traduca, îmbine, adapteze sau modifice Software-ul Pay!t, sau orice parte a acestuia;

(C) sa nu faca modificări ale software-lui Pay!t sau orice parte a acestuia, sau sa permita combinarea sau incorporarea în orice alte materiale, programe sau software;

(D) să nu dezasambleze, decompileze sau creieze lucrări derivate bazate pe Software-ului Pay!t în totalitate sau în parte, decât în măsura în care astfel de acțiuni nu pot fi interzise, deoarece acestea sunt esențiale pentru realizarea interoperabilității sistemului Pay!t cu Sistemul Partenerului și cu condiția ca informațiile obținute de către Partener în timpul unor astfel de activități:

(1) se utilizează numai pentru a procesa tranzacții;

(2) nu sunt divulgate sau comunicate către orice terță parte fără acordul în scris prealabil al Pay!t în mod expres; și

(3) nu este utilizat pentru a crea orice software sau altă proprietate intelectuală, care este în mod substanțial similar cu software-ul Pay!t și nici utilizat în orice mod care ar fi limitat prin drepturile de autor;

(E) să păstreze toate copiile Software Pay!t in mod securizat și să mențină evidențe exacte și actualizate la zi a utilizării Software-ului Pay!t;

(F) sa înlocuiasca versiunea curentă a software-ului Pay!t, sau orice parte a acestuia, cu versiunea actualizată sau modernizata la primirea notificării din partea Pay!t despre o astfel de actualizare sau modernizare;

(G) sa reproduca și să includă notificarea privind drepturile de autor al Pay!t pe orice copii, în întregime sau parțiale, în orice formă, inclusiv copii sau modificările parțiale, ale Software-ului Pay!t;

(H) sa nu furnizeze sau puna la dispoziție Software-ul Pay!t, în totalitate sau parțial, sub orice formă unei terțe părți, fără acordul scris prealabil din partea furnizorului de servicii; și

(I) Sa se conformeze cu orice control de tehnologie sau de drept de export și reglementările care se aplică la tehnologia utilizata de catre Software-ul Pay!t.

 1. Fiecare Partener, pe cheltuiala sa proprie, prompt se conformează tuturor acestor prevederi pentru a pune în aplicare această clauză. Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în prezentele Reguli, nu exista drepturi sau obligații privind drepturile de proprietate intelectuală care se acordă de catre o parte celeilalte părți.

Anexa 1. La Regulile  de acceptare a achitărilor prin tehnologiile QR în cadrul sistemului Pay!t.

Definitii si interpretari

Termenii utilizati in acest acord au urmatorul înteles:

“Manager de client”  înseamnă persoana desemnată de fiecare parte pentru a acționa în calitate de reprezentantul său în gestionarea relației dintre părți.

“Afiliați” în raport cu o parte, orice filială sau societatea mamă a părții respective, precum și orice filială a unei astfel de societăți mamă, în fiecare caz, de la caz la caz .

“Acord” înseamnă acești termeni și condiții, inclusiv listele anexate, precum și orice alte documente incorporate prin referință.

“Legea aplicabilă” înseamnă toate legile, actele normative, ordine, regulamente, standarde obligatorii aplicabile și alte instrumente similare care au efecte juridice.

“Partener” – o Banca sau un Comerciant, care a acceptat regulile de functionare a sistemului Pay!t si a semnat un acord de aderare la sistem.

“Zi lucrătoare” înseamnă orice zi, alta decât sâmbătă sau duminică sau zi de sărbătoare oficială în Republica Moldova, în  băncile sunt deschise în Moldova pentru afaceri comerciale generale.

“Rambursare” înseamnă returnarea unui utilizator Pay!t a banilor pentru cumparaturile facute la comerciant.

“Taxa de procesare a rambursării” înseamnă taxa pentru servicii percepute de către Furnizorul de servicii de prelucrare, administrare, verificării sau contestării rambursării.

“Data de începere”, data la care Furnizorul de servicii notifică comerciantul că Furnizorul de servicii a aprobat cererea comerciantului de a-i primi Serviciile.

“Informația confidențială” are înțelesul expus în clauza 11.1.

“Revendicarea unui client” are înțelesul expus în clauza 3.2.

” Legislație în domeniul protecției datelor ” înseamnă Legea privind protecţia datelor cu caracter personal (Nr.133 din 08.07.2011) și toate legile aplicabile protecției datelor aplicabile îndeplinirii obligațiilor fiecărei părți în temeiul prezentului acord.

“Valoarea Limită de Autorizare” înseamnă orice limită monetară (despre care prestatorul de servicii notifică comerciantului periodic) mai mult decît care comerciantul trebuie să obțină autorizația Furnizorului de servicii înainte de a încheia o tranzacție.

“Grup” în relație cu o parte, acea parte și afiliații săi periodic.

“Drepturile de proprietate intelectuală” înseamnă brevete, mărci comerciale, mărci pentru servicii, logo-uri, denumiri comerciale, nume de domenii de internet, drepturile de autor (inclusiv drepturile de autor software) și drepturile morale, drepturile asupra bazelor de date, drepturi asupra produselor de topografie, modele de utilizare, drepturi asupra desenelor sau modelelor, drepturi asupra inventiilor, drepturi de know-how și alte drepturi de proprietate intelectuală, în fiecare caz, înregistrate sau neînregistrate, precum și toate drepturile sau formele de protecție cu efect echivalent sau similar oriunde în lume, înregistrări și cereri de înregistrare.

“Vînzător” înseamnă un vînzător cu amănuntul de bunuri și / sau servicii a căror cerere de a utiliza Serviciile a fost aprobat de către Furnizorul de servicii

”Contul vînzătorului” înseamnă contul de date de plata în sistemele furnizorului de servicii care înregistrează valoarea plăților efectuate de către, și rambursările emise către utilizatorii Pay!T, dar care nu au fost încă rambursate sau transferate la vânzător.

“Contul bancar al comerciantului” înseamnă contul menținut de către comerciant la o bancă autorizată în mod corespunzător pe teritoriul național

“Soldu contului vînzătorului” înseamnă soldul de bani în contul comerciantului la un moment dat.

“Sistemele vînzătorului” înseamnă orice sisteme de baze de date, rețele, interfețe, sisteme informaționale sau de comunicație care sunt utilizate, deținute au licențiate de către comerciant în legătură cu serviciile, cu excepția sistemelor furnizorului de servicii.

“Parole de acces” înseamnă nume de utilizator, parole și orice alte informații de securitate sau simboluri cerute de comerciant pentru a accesa tabloul de bord sau contul vînzătorului.

“Plată” înseamnă plata de către un utilizator Pay!t către Comerciant folosind servicii Pay!t pentru achiziționarea de bunuri și / sau servicii de la acesta.

“QR Cod” înseamnă un cod citit automat, format dintr-o serie de pătrate albe și negre, utilizate în mod obișnuit pentru stocarea URL-uri sau altor informații pentru a fi citite de aparatul foto de pe un smartphone.

“Rambursare” înseamnă rambursarea de către comerciant către un utilizator Pay!t integral sau parțial a unei plăți efectuate de acest utilizator, în cazul în care o astfel de rambursare se face prin intermediul aplicatiei Pay!t.

“Taxa de rambursare” înseamnă taxa percepută pentru servicii de către Furnizorul de servicii pentru procesarea rambursărilor solicitate de comerciant.

“Scanare” înseamnă scanarea unui Cod QR Pay!t de pe materialele vînzătorului de către un utilizator  Pay!t folosind aplicatia mobilă Pay!t.

“Taxa pentru  serviciu” înseamnă taxele care trebuie plătite pentru servicii după cum e prevăzut la adresa http://Payit.md/fees

“Furnizor de servicii”, „Furnizor” say „Pay!t” – în prezentul acord înseamnă compania Proecom srl, o companie organizată în conformitate cu legislația din Republica Moldova, cu numărul de înregistrare 1015600016602, cu sediul off. 216, str. Banulescu-Bodoni, 45, or. Chisinau, Republica Moldova.

“Sisteme ale Furnizorului de servicii” orice bază de date, tehnologii informaționale sau de comunicație utilizate de către Furnizorul de servicii sau partenerii săi în furnizarea serviciilor, inclusiv rețele și interfețe.

“Termen” semnifică termenii prezentului acord, începând cu data de începere și se încheie la data la care prezentul acord își încetează acțiunea în conformitate cu prevederile sale.

“Teritoriu” înseamnă teritoriul Republicii Moldova.

“Limita de tranzacționare” înseamnă valoarea maximă totală a tuturor tranzacțiilor pentru o perioadă de timp specificată.

“Tranzacție” înseamnă o plată sau o rambursare.

“Cod QR Pay!t ” înseamnă un cod QR care permite unui utilizator Pay!t să acceseze funcționalitatea serviciului mobil Pay!t.